Wist je dat 50% van de Nederlandse MKB bedrijven nog geen verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) heeft?

Een RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E en Plan van Aanpak. De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle bedrijven (uitgezonderd zijn ZZP’ers). Dit staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Waarom zijn er nog zoveel MKB bedrijven zonder verplichte RI&E?

Van de 50% die nog geen RI&E hebben is 70% onwetend. Zij hebben dus geen idee dat een RI&E verplicht is of ze weten niet hoe het moet. De overige 30% wil het gewoonweg niet.

Is een RI&E nu zo ingewikkeld? en waarom heb je er eigenlijk één nodig?

Er is veel versnipperde informatie over de RI&E en afhankelijk van de branche gelden diverse wet en regelgeving. Dit maakt het best lastig. Toch is het zo dat een goede RI&E de basis is voor iedere onderneming. Inzicht in de risico’s op de werkvloer en passende beheersmaatregelen om uiteindelijk zo veilig mogelijk te werken. Een absolute must voor bewuste ondernemers. Belangrijk is dat de ondernemer samen werkt met een specialist die in samenwerking een goede, gebruiksvriendelijke RI&E opstelt.

Wat levert de RI&E dan op voor de ondernemer?

Niemand gaat naar het werk om uiteindelijk betrokken te zijn bij een ongeval. Toch vinden er jaarlijks duizenden ongevallen met letsel plaats. Naast het persoonlijke leed wat het slachtoffer heeft is het voor het bedrijf ook erg vervelend en kan dit behoorlijke gevolgen hebben in de bedrijfsvoering. De RI&E voorkomt niet dat er ongevallen plaatsvinden. Wel draagt een goede RI&E bij aan een beter inzicht in de aanwezige risico’s. Hier kunnen vervolgens beheersmaatregelen op bedacht worden voor uitvoering van de werkzaamheden. De kans op een ongeval verkleint. Welke ondernemer wil dit nu niet?